OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ  SPÓŁKI MARVIPOL DOM PRZY OKRZEI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

20 marca 2023 r.

Zarząd spółki Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie (adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS:  0000600195, posiadającej NIP:  5272760360, REGON: 363760623
ogłasza poprzez bezpłatne udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie
z treścią art. 500 § 2¹  ustawy
z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.
z 2022 poz. 1467) Plan połączenia wraz z załącznikami uzgodniony, przyjęty i podpisany w dniu 1 marca 2023 roku przez zarząd spółki przejmującej oraz zarządy i wspólników uprawnionych do reprezentowania i prowadzenia spraw spółek przejmowanych, tj.:

1)    Marvipol TM sp. z o.o. (spółka przejmująca) oraz

2)    Marvipol Development Riviera Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego  przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000439869, NIP: 5272687083, REGON: 146398943

3)    Marvipol Development Topiel No 18 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000598791, NIP: 5272757984, REGON: 363623369

4)    Marvipol Development Cascade Residence sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego  przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:  0000582572, NIP: 5272748784, REGON: 362849887

5)    Marvipol Dom przy Okrzei sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:  0000600195, NIP:  5272760360, REGON: 363760623

6)    Marvipol W Apartments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000575062, NIP: 5272744496, REGON: 362483854

7)    Marvipol Moko Botanika sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000736196, NIP: 5272855936, REGON: 380508540

8)    Marvipol Warszawa Kłopotowskiego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:  0000727985, NIP: 5272847807, REGON: 369986357

9)    Marvipol Dwie Motławy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000597888, NIP: 5272757814, REGON: 363608619

10)  Marvipol Gdańsk Grunwaldzka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000756564, NIP: 5272870580, REGON: 381747962

11)  Prosta 32 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000295118, NIP: 5252411886, REGON: 141148609

12)  Marvipol Construction sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000439855, NIP: 5272687019, REGON: 146393779

13)  Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000604114, NIP: 5252509036, REGON: 142976892

14)  Marvipol Development 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:  0000439945, NIP: 5272686959, REGON: 146394388

(jako spółki przejmowane).

 

Plan połączenia wraz z załącznikami będzie dostępny nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników spółki podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

 

Pliki do pobrania:

Plan Połączenia

Załączniki do Planu

zał 3 A

Zał 4 A

Zał 5 A